RSS | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | T.C. Trakya Üniversitesi https://imdb.trakya.edu.tr/rss/ T.C. Trakya Üniversitesi - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - RSS Thu, 06 Oct 22 11:27:40 +0300 Trakya Üniversitesi - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Web Geliştirme Ekibi webmaster@trakya.edu.tr webmaster@trakya.edu.tr 05.02.2021 ... Gösterge Raporu https://imdb.trakya.edu.tr/pages/gosterge-raporu https://imdb.trakya.edu.tr/pages/gosterge-raporu 13.01.2021 ... Birim İç Değerlendirme Raporları https://imdb.trakya.edu.tr/pages/birim-ic-degerlendirme-raporlari https://imdb.trakya.edu.tr/pages/birim-ic-degerlendirme-raporlari 14.02.2020 ... Değerler https://imdb.trakya.edu.tr/pages/degerler https://imdb.trakya.edu.tr/pages/degerler 30.12.2019 ... Kalite https://imdb.trakya.edu.tr/pages/kalite https://imdb.trakya.edu.tr/pages/kalite 30.12.2019 ... Kalite Komisyonu https://imdb.trakya.edu.tr/staff/kalite-komisyonu https://imdb.trakya.edu.tr/staff/kalite-komisyonu 04.06.2018 ... Personelimiz https://imdb.trakya.edu.tr/staff/personelimiz https://imdb.trakya.edu.tr/staff/personelimiz 22.05.2018 ... Lojman Talep Formu https://imdb.trakya.edu.tr/pages/lojman-talep-formu https://imdb.trakya.edu.tr/pages/lojman-talep-formu 25.10.2017 ... Organizasyon Şeması https://imdb.trakya.edu.tr/pages/organizasyon-semasi https://imdb.trakya.edu.tr/pages/organizasyon-semasi 03.11.2014 ... MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ https://imdb.trakya.edu.tr/pages/mali-hizmetler-sube-mudurlugu https://imdb.trakya.edu.tr/pages/mali-hizmetler-sube-mudurlugu 03.11.2014 ... TÜBAP https://imdb.trakya.edu.tr/pages/tubap https://imdb.trakya.edu.tr/pages/tubap 03.11.2014 ... İDARİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ https://imdb.trakya.edu.tr/pages/idari-hizmetler-sube-mudurlugu https://imdb.trakya.edu.tr/pages/idari-hizmetler-sube-mudurlugu 03.11.2014 ... İMİD GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLAR https://imdb.trakya.edu.tr/pages/imid-gorev-yetki-ve-sorumluluklar https://imdb.trakya.edu.tr/pages/imid-gorev-yetki-ve-sorumluluklar 03.11.2014 ... İç Kontrol Standartları https://imdb.trakya.edu.tr/pages/ic-kontrol-standartlari https://imdb.trakya.edu.tr/pages/ic-kontrol-standartlari 16.04.2013 ... Bize Ulaşın https://imdb.trakya.edu.tr/forms/bize-ulasin- https://imdb.trakya.edu.tr/forms/bize-ulasin- 15.04.2013 ... Hakkımızda https://imdb.trakya.edu.tr/pages/-----------------------------------------hakkimizda https://imdb.trakya.edu.tr/pages/-----------------------------------------hakkimizda 15.04.2013 ... iletişim https://imdb.trakya.edu.tr/forms/iletisim- https://imdb.trakya.edu.tr/forms/iletisim- 12.04.2013 ... Yönetim https://imdb.trakya.edu.tr/pages/yonetim https://imdb.trakya.edu.tr/pages/yonetim 12.04.2013 ... İletisim Bilgileri https://imdb.trakya.edu.tr/pages/iletisim-bilgileri https://imdb.trakya.edu.tr/pages/iletisim-bilgileri 11.04.2013 ... Misyon Vizyon https://imdb.trakya.edu.tr/pages/misyon-vizyon- https://imdb.trakya.edu.tr/pages/misyon-vizyon-